Nasza podświadomość może swobodnie poruszać się podczas snu. Dzięki temu niektóre z naszych najważniejszych potrzeb, celów, emocji i pragnień mogą być realizowane w dowolnej historii...